Info investitori

În satul Cioroiu Nou se poate înfiinţa un depozit de achiziţionare a legumelor, fiind posibilă achiziţionarea tuturor speciilor de legume.

Alimentare şi canalizare în sat Cioroiu Nou
Asfaltare drumuri comunale în satul Cioroiaşi
Reabilitare şi modernizare cămin cultural
Construcţie grădiniţă în sat Cioroiaşi