Serviciul finaciar contabil
  1. Contabil: Dinut Elena-Cristina- inspector asistent
  2. Taxe si Impozite Locale: Bera Florentina- inspector superior
  3. Casierie: Berceanu Maria- referent principal
Hotararea 16 – Privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Comunei Cioroiasi,judetul Dolj pentru anul 2021.
BORDEROU FOI DE VARSAMANT data platii : 24 iulie 2023