Anunturi

03.06.2024 – Anunt privind achizilia de MOBILIER in cadrul proiectului .Dotarea cu mobilier, materials didactice si echipamente digitale a unitalilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe in comuna Cioroiasi, jud. Dolj

CERERE OFERTA ACHIZITIE MOBILIER

10.04.2024 – CATRE, PRIMARIA CIOROIASI Prin prezenta va aducem la cunostinta ca In perioada 11.04 -12.04.2024, In functie si de conditiile meteo, vom efectua tratamentul fitosanitar la cultura de rap1ta pentru boli si daunatori pe teritorlul agricol al comunei, pe suprafetele conform tabelului din anexa . In acest sens, va rugam sa luati toate masurile necesare pentru anuntarea crescatorilor de albine. Mentionez ca tratamentul se efectueaza cu insecto-fvngicid in dozele omologate (Mavrik 2 f 0.2l/Ha),numar de contact 0729001282.

CATRE, PRIMARIA CIOROIASI Prin prezenta va aducem la cunostinta ca in perioada 11.04 -12.04.2024, in functie si de conditiile meteo, vom efectua tratamentul fitosanitar la cultura de rapita pentru boli si daunatori pe tentoriul agricol al comunei, pe suprafetele conform tabelului din anexa . In acest sens, va rugam sa luati toate masunle necesare pentru anuntarea crescatonlor de albine. Mentionez ca tratamentul se efectueaza cu insecto-fungicid in dozele omologate (Mavnk 2 f 0.2l/Ha),numar de contact 0729001282.

14.02.2024 –ANUNT ACHIZITIE ECHIAPAMENT In cadrul proiectului DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE SI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR SI A UNITATILOR CONEXE IN COMUNA CIOROIASI, JUD. DOLJ

18.01.2024 – Informare privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților

07.11.2023 – COMUNA CIOROIASI (denumirea titularului), titular al proiectului ÎNFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CIOROIASI JUDETUL DOLJ, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI DOLJ (autoritatea competentă pentru protecţia mediului), în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ÎNFIINTAREA UNUI CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA CIOROIASI JUDETUL DOLJ, propus a fi amplasat în COMUNA CIOROIASI STR. PRINCIPALA NR. 38 (adresa amplasamentului).

11.09.2023 – PROIECT DE HOTĂRÂRE privind indexarea cu rata inflației în procent de 13,8%, a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2024, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

Vezi si articolul Impozite si taxe

01.08.2023 – Anunt Colectare deseuri

25.07.2023 – PROCEDURA CONTRACTE DE ARENDA

11.07.2023 – ANUNT, PRIMARIA COMUNEI CIOROIASI SI CONSILIUL LOCAL CIOROIASI VA ADUCE LA CUNOSTINTA CA IN DATA DE 23 IUNIE 2023 A FOST ADOPTATA HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL CIOROIASI NR. 23/23.06.2023 ,PRIN CARE S-A STABILIT CUANTUMUL TAXEI DE SALUBRIZAREIN VALOARE DE 6 LEl/PERSOANA/LUNA,INCEPAND CU DATA DE 01.07.2023

27.02.2023 – inregistrare grartuit cadastru si carte funciara

 

 

 

 

02.11.2022 – PROIECT DE HOTARAflE NR 56/02.11. 2022 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale precum si a taxelor speciale pentru anul 2023 , la nivelul comunei Cioroiasi , judetul Dolj

02.11.2022 – ANUNT in conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. 4 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, primarul comunei Cioroiasi , judetul Dolj, aduce la cunostinta faptul ca a fost initiat: proiectul privind: taxe si impozite locale pentru anul 2023 comuna Cioroiasi, judetul Dolj.

02.11.2022 – ANUNT Avand in vedere intrarea in vigoare a Hotararii nr. 714/2022 privind aprobarea Criteriilor pentru autorizarea, constructia, inscrierea/inregistrarea, controlul, exploatarea si intretinerea sistemelor individuate adecvate de colectare si epurare a apelor uzate, presoanele fizice si jujridice, proprietari ai spatiilor conectate la sistemul individual adecvat de epurare au obligatia de inscriere in registrul sistemului de operare in termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare si/sau epurare a apelor uzate.

01.08.2022 – RAPORTUL PRIMARULUI privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Cioroiași pentru anul 2021

04.08.2022 – CONTURI DESCHISE LA TREZORERIA BĂILEȘTI ÎN CARE SE POT ACHITA TAXELE ȘI IMPOZITELE LOCALE COMUNA CIOROIAȘI COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ: 4554114

11.02.2022 – Anunt- privind inscrierea in lista candidatilor pentru personalul de recensamant in vederea prestarii serviciilor aferente RPL2021 in teritoriu

02.02.2022 – ADI ECODOLJ-modalitate de gestionare a deseurilor periculoase in gospodarii